Czech: Translations Library

Informace pro pacienty a rodiny

Vezměte prosím v úvahu, že některé níže uvedené pdf soubory jsou rozsáhlé (1 MB) a jejich stažení může trvat delší dobu. Pokud budete mít problémy s otevíráním souboru, klikněte pravou myší a vyberte „uložit jako". Poté si soubor uložte do svého počítače. Tento soubor pak otevřete obvyklým způsobem.

Czech: Patient Leaflets

  Web Pages Documents

Amniocentéza

(Amniocentesis Test)

html

pdf Download pdf Document

Chromosomové translokace

(Chromosome Translocations)

html

pdf Download pdf Document

Chromosomové zmeny

(Chromosome Changes)

html

pdf Download pdf Document

Odber Choriových Klku (CVS)

(Chorionic Villus Sampling (CVS) Test)

html

pdf Download pdf Document

Autosomálne dominantní dedicnost

(Dominant Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Casto kladené otázky o genetickém testování

(Frequently Asked Questions)

html

pdf Download pdf Document

Základní genetický slovník

(Genetic Glossary)

html

pdf Download pdf Document

Autosomálne recesivní dedicnost

(Recessive Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Nekolik informací o genetické konsultaci

(Some Information About Your Genetic Appointment)

html

pdf Download pdf Document

Co to je genetický test?

(What is a Genetic Test?)

html

pdf Download pdf Document

Dedicnost vázaná na X chromosom

(X Linked Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Testování přenašečství

(Carrier Testing)

html

pdf Download pdf Document

Nádorové prediktivní testování

(Inherited Cancer)

html

pdf Download pdf Document

Co to je prediktivní genetický test?

(Predictive Testing)

html

pdf Download pdf Document

Co se děje v genetické laboratoři?

(What happens in a Genetics Laboratory)

html

pdf Download pdf Document