Nederlands (be) | Dutch (Belgian): Translations Library

Informatie voor Patienten en hun Familie

De pdf files op deze pagina zijn zwaar en het kan even duren om ze te downloaden Als u problemen heeft om bestanden te openen click dan met de rechtermuisknop op het bestand en kies 'save as' om het bestand te bewaren op uw computer en van daar te openen.

Nederlands (be) | Dutch (Belgian): Patient Leaflets

  Web Pages Documents

De vruchtwaterpunctie

(Amniocentesis Test)

html

pdf Download pdf Document

Chromosomentranslocaties

(Chromosome Translocations)

html

pdf Download pdf Document

Chromosoomafwijkingen

(Chromosome Changes)

html

pdf Download pdf Document

De vlokkentest

(Chorionic Villus Sampling (CVS) Test)

html

pdf Download pdf Document

Dominante overerving

(Dominant Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Veelgestelde vragen over genetische testen

(Frequently Asked Questions)

html

pdf Download pdf Document

Verklarende woordenlijst

(Genetic Glossary)

html

pdf Download pdf Document

Recessieve overerving

(Recessive Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Afspraak bij de arts

(Some Information About Your Genetic Appointment)

html

pdf Download pdf Document

Wat is een genetische test?

(What is a Genetic Test?)

html

pdf Download pdf Document

X-gebonden overerving

(X Linked Inheritance)

html

pdf Download pdf Document