Eesti | Estonian: Translations Library

Informatsioon Patsientidele ja Nende Perekondadele

Palun pööra tähelepanu sellele, et mõned pdf failid on suured (1Mb) ja seetõttu võib võtta kauem aega nende allalaadimine. Kui esineb probleeme failide avamisega, palun vajuta paremat hiire klahvi ja vali 'save as' faili salvestamiseks oma arvutisse. Seejärel on võimalik faili avada salvestatud kohast.

Eesti | Estonian: Patient Leaflets

  Web Pages Documents

Amniotsentees ehk Lootevee Uuring

(Amniocentesis Test)

html

pdf Download pdf Document

Kromosomaalsed Translokatsioonid

(Chromosome Translocations)

html

pdf Download pdf Document

Kromosomaalsed Muutused

(Chromosome Changes)

html

pdf Download pdf Document

Koorionbiopsia

(Chorionic Villus Sampling (CVS) Test)

html

pdf Download pdf Document

Dominantne Pärilikkus

(Dominant Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Sagedamini Esitatavad Küsimused

(Frequently Asked Questions)

html

pdf Download pdf Document

Geneetikasõnastik

(Genetic Glossary)

html

pdf Download pdf Document

Retsessiivne Pärilikkus

(Recessive Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Informatsioon Patsientidele ja Perekondadele Keda Ootab Ees Kohtumine Geneetikuga

(Some Information About Your Genetic Appointment)

html

pdf Download pdf Document

Mis on Geneetiline Test?

(What is a Genetic Test?)

html

pdf Download pdf Document

X-liiteline Pärilikkus

(X Linked Inheritance)

html

pdf Download pdf Document