Polski | Polish: Translations Library

Informacje dla Pacjentów i Rodzin

Uwaga, ze względu na duży rozmiar niektórych z poniższych plików PDF (1MB), proces ich pobierania może zająć dłuższą chwilę. W przypadku problemów z otworzeniem pliku proszę go zapisać na lokalnym dysku komputera. W tym celu należy przycisnąć prawy przycisk myszki na wskazanym linku i wykonać operację "Zapisz element docelowy jako ...". Z tej lokalizacji można później otworzyć plik.

Polski | Polish: Patient Leaflets

  Web Pages Documents

Amniocenteza

(Amniocentesis Test)

html

pdf

Translokacje Chromosomowe

(Chromosome Translocations)

html

pdf

Zmiany Chromosomowe

(Chromosome Changes)

html

pdf

Biopsja Kosmówki (CVS)

(Chorionic Villus Sampling (CVS) Test)

html

pdf

Dziedziczenie Dominujace

(Dominant Inheritance)

html

pdf

Najczesciej Zadawane Pytania Na Temat Badan Genetycznych

(Frequently Asked Questions)

html

pdf

Słownik Genetyczny

(Genetic Glossary)

html

pdf

Dziedziczenie Recesywne

(Recessive Inheritance)

html

pdf

Kilka Informacji na Temat Wizyty w Poradni Genetycznej

(Some Information About Your Genetic Appointment)

html

pdf

Czym Jest Badanie Genetyczne?

(What is a Genetic Test?)

html

pdf

Dziedziczenie Sprze one z Chromosomem X

(X Linked Inheritance)

html

pdf

Badanie nosicielstwa

(Carrier Testing)

html

pdf

Badania Przedobjawowe w kierunku Nowotworu

(Inherited Cancer)

html

pdf

Czym jest genetyczne badanie przedobjawowe?

(Predictive Testing)

html

pdf

Co dzieje sie w laboratorium genetycznym?

(What happens in a Genetics Laboratory)

html

pdf