Slovakian: EuroGenTest Patient Leaflets

Informácia pre pacientov a ich rodiny

Leaflets

  Web Pages Documents

Amniocentéza

(Amniocentesis Test)

html

pdf Download pdf Document

Chromozómové translokácie

(Chromosome Translocations)

html

pdf Download pdf Document

Chromozómové zmeny

(Chromosome Changes)

html

pdf Download pdf Document

Odber a vyšetrenie choriových klkov

(Chorionic Villus Sampling (CVS) Test)

html

pdf Download pdf Document

Autozómovo dominantná dedičnosť

(Dominant Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Často kladené otázky o genetickom vyšetrení

(Frequently Asked Questions)

html

pdf Download pdf Document

Genetický slovník

(Genetic Glossary)

html

pdf Download pdf Document

Autozómovo recesívna dedičnosť

(Recessive Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Genetické vyšetrenie - indikácie, význam

(Some Information About Your Genetic Appointment)

html

pdf Download pdf Document

Čo je genetické testovanie?

(What is a Genetic Test?)

html

pdf Download pdf Document

Dedičnosť viazaná na X chromozóm

(X Linked Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Testovanie na prenášacstvo

(Carrier Testing)

html

pdf Download pdf Document

Presymptomatické (prediktívne) testovanie na rakovinu

(Inherited Cancer)

html

pdf Download pdf Document

Čo je presymptomatické (prediktívne) genetické testovanie?

(Predictive Testing)

html

pdf Download pdf Document

Čo sa deje v genetickom laboratóriu?

(What happens in a Genetics Laboratory)

html

pdf Download pdf Document