Svenska | Swedish: Translations Library

Information för patienter och föräldrar

OBS! Några av pdf-filerna nedan är tämligen omfattande (1MB) och kan ta lite tid att ladda ned. Om Du har problem att öppna filerna klicka på länken och välj alternativet "spara som" för att spara filerna på Din dator. Du kan seddan öppna dem från denna plats.

Svenska | Swedish: Patient Leaflets

  Web Pages Documents

Kromosom translokationer

(Chromosome Translocations)

html

pdf Download pdf Document

Kromosomförändringar

(Chromosome Changes)

html

pdf Download pdf Document

Dominant nedärvning

(Dominant Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Recessiv nedärvning

(Recessive Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Vad är en genetisk undersökning?

(What is a Genetic Test?)

html

pdf Download pdf Document

X-bunden nedärvning

(X Linked Inheritance)

html

pdf Download pdf Document

Anlagstestning

(Carrier Testing)

html

pdf Download pdf Document

Presymptomatisk testning för ärftlig cancer

(Inherited Cancer)

html

pdf Download pdf Document

Vad är ett presymptomatiskt genetiskt test?

(Predictive Testing)

html

pdf Download pdf Document

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

(What happens in a Genetics Laboratory)

html

pdf Download pdf Document